• امروز : شنبه - ۸ بهمن - ۱۴۰۱
 • برابر با : Saturday - 28 January - 2023
2

اندیشکده بنیاد قرآن

 • ۱۹:۳۲
 • ۲۸ شهریور ۱۴۰۱

بسمه تعالی

اندیشکده بنیاد قرآن

آموزه‌های وحیانی قرآن و روایات ائمه اهل بیت(ع) علومی هستند که چون از مبدا نامتناهی صادر شده محتوای نامتناهی دارند که بدون شک در همه زمان‌ها و هر شرایطی راهگشا و هادی انسان‌ها و جوامع به سوی هدایت، رشد و سعادت دنیوی و اخروی هستند لذا این آموزه‌ها حاوی نکات و اشاراتی می‌باشند که استخراج آن‌ها می‌تواند ضمن تامین نیازهای افراد و جامعه اسلامی در کشف مسیرهای جدید جهت تولید و توسعه علوم بدیع راهگشا باشد. این اندیشکده با هدف استخراج آموزه‌های وحیانی تشکیل شده و در صدد تولید مفاهیم علمی و الگوهای بومی توسعه علم در راستای جهان بینی توحیدی می‌باشد .

اهداف اندیشکده

اهداف اندیشکده مبتنی بر ایده‌یابی، ایده‌سازی، فکرسازی و فکرسِتانی و مدیریت فکر بر فکر است.

 • استقلال ساختاری-تحلیلی
 • تحلیل مبتنی بر شواهد
 • تمرکز بر ظرفیت‌ها و شبکه‌های حوزوی و دانشگاهی جهت حل مسائل ملی
 • حفظ اصول حرفه‌ای و مالکیت معنوی
 • رویکرد معطوف به عمل و مسئله محور
 • تحقیق بین‌رشته‌ای
 • ارتباطات فرا حوزوی و دانشگاهی و اتصال به عرصه‌های اجتماعی
 • تأکید بر رویکردهای ایرانی-اسلامی
 • اصل عدم انتفاع

وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎي اندیشکده

 • ﺟﻤﻊ اندیشی
 • ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ مخاطبان و مدعوین
 • ﺑﻬﺮه‌ﮔﯿﺮي از اﯾﺪه‌ﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﮑﺎران بنیاد
 • اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ
 • درﮔﯿﺮ ﻧﺸﺪن در ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺮاﯾﯽ

 

 ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻤﻠﮑﺮدي اندیشکده 

۱- اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ آزاد و ﺑﯽ‌واﺳﻄﻪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ (از اﯾﺪه‌ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ‌ﺷﻮد)

۲- ﺑﻪ ﻫﯿﭻ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﮑﺮي اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮد (اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ)

۳- ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻈﺮات ارائﻪ و ﺟﻤﻊ‌آوري ﻣﯽ‌ﺷﻮد (ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺖ ﻧﻈﺮات و اﯾﺪه‌ﻫﺎﺳﺖ)

۴- ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻧﻈﺮات در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد (اﯾﺪه‌ﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ)

 

ﺳﺎﺧﺘﺎر اندیشکده

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮ و اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﻓﮑﺮي ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ حاکمیت، دولت و نهادها و سازمان‌های دولتی، شبه دولتی و خصوصی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻔﮑﺮي ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران بنیاد ﺑﺮاي ﺟﺎري ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺪه‌ﻫﺎي ﻧﻮ، اندیشکده در بنیاد قرآن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

لینک کوتاه : https://bonyadeghoran.com/?p=609
 • دیدگاه‌ها برای اندیشکده بنیاد قرآن بسته هستند

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰

دیدگاهها بسته است.

برچسب ها
آیت الله صافی گلپایگانی امام صادق بنیاد قرآن بنیادقرآن، آینده پژوهی بنیاد قرآن،بنیاد شهید، مهد تربیت بنیادقرآن، جهادتبیین حکمرانی بنیادقرآن، حکمرانی فاطمی، بنیاد قرآن، حکمرانی قرآنی بنیادقرآن، سیدمهدی حسین زاده، مرکز نیکوکاری بنیادقرآن،صندوق بازنشستگی کشوری،ولادت حضرت زهرا بنیادقرآن،ماه مبارک رجب بنیاد قرآن، مهد تربیت بنیادقرآن،مهدتربیت، طرح کارگزاران جوان آینده بنیادقرآن، مهدتربیت،طرح کارگزاران نوجوان آینده بنیادقرآن،مهدیان بنیادقرآن،مکتب حکمرانی قرآنی، جناب دکتر شاه شرقی، جناب دکترصالحی، جناب آقای دکترآخوندی بنیاد قران جشن سلوک جناب دکترفرهادی، بنیادقرآن، حجت الاسلام پور محمدی حکمرانی قرآنی، جهادتبیین حکمرانی، دبیر کل بنیاد قرآن سامانه جامع داوری سبک زندگی دینی سبک زندگی قرآنی، بنیادقرآن،فرهنگ نامه موضوعی قرآن سیدمهدی حسین زاده، رسانه های شیطانی سیدمهدی حسین زاده، ولادت حضرت زهرا شهرداری منطقه 3 شهردای،بنیادقرآن،سیدمهدی حسین زاده شورای راهبردی طرح بشارت حکیم مرکز نیکوکاری بنیاد قرآن،کانون خدمات اجتماعی و نیکوکاری بنیاد قرآن معالم القرآن معالم القرآن،حکمرانی،امر به معروف معالم القرآن،حکمرانی،صفاخواه معالم القرآن،دهقانی،حکمرانی فاطمی مهدتربیت،بنیادقرآن، سیدمهدی حسین زاده،حکمرانی مهدتربیت،کودک،نوجوان،توکلی بینا نام ها و یادها هفته نامه،تعالی،بنیادقرآن هفته نامه تعالی همایش همایش ملی پیامک قرآنی کتاب طرح مکتب شهید بهشتی