• امروز : یکشنبه - ۶ اسفند - ۱۴۰۲
 • برابر با : Sunday - 25 February - 2024
7

اندیشکده بنیاد قرآن

 • ۱۹:۳۲
 • ۲۸ شهریور ۱۴۰۱

بسمه تعالی

اندیشکده بنیاد قرآن

آموزه‌های وحیانی قرآن و روایات ائمه اهل بیت(ع) علومی هستند که چون از مبدا نامتناهی صادر شده محتوای نامتناهی دارند که بدون شک در همه زمان‌ها و هر شرایطی راهگشا و هادی انسان‌ها و جوامع به سوی هدایت، رشد و سعادت دنیوی و اخروی هستند لذا این آموزه‌ها حاوی نکات و اشاراتی می‌باشند که استخراج آن‌ها می‌تواند ضمن تامین نیازهای افراد و جامعه اسلامی در کشف مسیرهای جدید جهت تولید و توسعه علوم بدیع راهگشا باشد. این اندیشکده با هدف استخراج آموزه‌های وحیانی تشکیل شده و در صدد تولید مفاهیم علمی و الگوهای بومی توسعه علم در راستای جهان بینی توحیدی می‌باشد .

اهداف اندیشکده

اهداف اندیشکده مبتنی بر ایده‌یابی، ایده‌سازی، فکرسازی و فکرسِتانی و مدیریت فکر بر فکر است.

 • استقلال ساختاری-تحلیلی
 • تحلیل مبتنی بر شواهد
 • تمرکز بر ظرفیت‌ها و شبکه‌های حوزوی و دانشگاهی جهت حل مسائل ملی
 • حفظ اصول حرفه‌ای و مالکیت معنوی
 • رویکرد معطوف به عمل و مسئله محور
 • تحقیق بین‌رشته‌ای
 • ارتباطات فرا حوزوی و دانشگاهی و اتصال به عرصه‌های اجتماعی
 • تأکید بر رویکردهای ایرانی-اسلامی
 • اصل عدم انتفاع

وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎي اندیشکده

 • ﺟﻤﻊ اندیشی
 • ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ مخاطبان و مدعوین
 • ﺑﻬﺮه‌ﮔﯿﺮي از اﯾﺪه‌ﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﮑﺎران بنیاد
 • اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ
 • درﮔﯿﺮ ﻧﺸﺪن در ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺮاﯾﯽ

 

 ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻤﻠﮑﺮدي اندیشکده 

۱- اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ آزاد و ﺑﯽ‌واﺳﻄﻪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ (از اﯾﺪه‌ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ‌ﺷﻮد)

۲- ﺑﻪ ﻫﯿﭻ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﮑﺮي اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮد (اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ)

۳- ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻈﺮات ارائﻪ و ﺟﻤﻊ‌آوري ﻣﯽ‌ﺷﻮد (ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺖ ﻧﻈﺮات و اﯾﺪه‌ﻫﺎﺳﺖ)

۴- ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻧﻈﺮات در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد (اﯾﺪه‌ﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ)

 

ﺳﺎﺧﺘﺎر اندیشکده

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮ و اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﻓﮑﺮي ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ حاکمیت، دولت و نهادها و سازمان‌های دولتی، شبه دولتی و خصوصی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻔﮑﺮي ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران بنیاد ﺑﺮاي ﺟﺎري ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺪه‌ﻫﺎي ﻧﻮ، اندیشکده در بنیاد قرآن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

لینک کوتاه : https://bonyadeghoran.com/?p=609
 • دیدگاه‌ها برای اندیشکده بنیاد قرآن بسته هستند

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰

دیدگاهها بسته است.

برچسب ها
100 انلاین آیت‌الله وحید خراسانی اسماعیل گندمکار بنیاد قرآن بنیادقرآن بنیادقرآن، بنیادقرآن،اهانت به قرآن بنیاد قرآن، بنیادملی سادات بنیادقرآن، تجریش آنلاین بنیاد قرآن، تفاهمنامه، موسسه رصدگر بنیاد قرآن، تقدیراز مادران شهید بنیاد قرآن،حاج شیخ حسین انصاریان، دارالعرفان شیعه قم بنیاد قرآن، حکمرانی فرهنگ، بهزاد تیموری بنیاد قرآن، ستاد سمر بنیاد قرآن، سومین همایش حکمرانی،شورای راهبردی بنیاد قرآن، سید مهدی حسین زاده، حسین انصاریان بنیاد قرآن،سید مهدی حسین زاده، شورای راهبردی، بنیاد قرآن،شورای راهبردی بنیاد قرآن، معالم القرآن بنیاد قرآن،معالم القرآن، دکتر شمس بنیادقرآن،مهدتربیت،مسابقه بنیاد قرآن،نمایشگاه بین المللی قرآن بنیادقرآن، نمایشگاه بین المللی قرآن،مهدتربیت، رمان بنیاد قرآن، نمایشگاه بین المللی قرآن، پژوهشنامه عصر مکتب حکمرانی بنیاد قرآن، نمایشگاه قرآن بنیاد قرآن، نمایشگاه قرآن، بنیاد قرآن، نیمه شعبان بنیاد قرآن، پیام به دختران بنیاد قرآن، کارگاه خوشنویسی بنیاد قرآن، کانون تربیتی صحیفه سجادیه بنیاد قران تدوین دایرة المعارف، بنیاد قرآن حکمرانی در نظام احسن هستی خبرگزاری صد آنلاین دوره آموزشی مدیران حکمران قرآنی، بنیاد قرآن شورای راهبردی صد آنلاین طرح نجم معالم القرآن نشست‌های تخصصی نمایشگاه هفته نامه هفته نامه،تعالی،بنیادقرآن هفته نامه تعالی پاسخ به شبهات