• امروز : چهارشنبه - ۱۶ آذر - ۱۴۰۱
 • برابر با : Wednesday - 7 December - 2022
1

اندیشکده بنیاد قرآن

 • ۱۹:۳۲
 • ۲۸ شهریور ۱۴۰۱

بسمه تعالی

اندیشکده بنیاد قرآن

آموزه‌های وحیانی قرآن و روایات ائمه اهل بیت(ع) علومی هستند که چون از مبدا نامتناهی صادر شده محتوای نامتناهی دارند که بدون شک در همه زمان‌ها و هر شرایطی راهگشا و هادی انسان‌ها و جوامع به سوی هدایت، رشد و سعادت دنیوی و اخروی هستند لذا این آموزه‌ها حاوی نکات و اشاراتی می‌باشند که استخراج آن‌ها می‌تواند ضمن تامین نیازهای افراد و جامعه اسلامی در کشف مسیرهای جدید جهت تولید و توسعه علوم بدیع راهگشا باشد. این اندیشکده با هدف استخراج آموزه‌های وحیانی تشکیل شده و در صدد تولید مفاهیم علمی و الگوهای بومی توسعه علم در راستای جهان بینی توحیدی می‌باشد .

اهداف اندیشکده

اهداف اندیشکده مبتنی بر ایده‌یابی، ایده‌سازی، فکرسازی و فکرسِتانی و مدیریت فکر بر فکر است.

 • استقلال ساختاری-تحلیلی
 • تحلیل مبتنی بر شواهد
 • تمرکز بر ظرفیت‌ها و شبکه‌های حوزوی و دانشگاهی جهت حل مسائل ملی
 • حفظ اصول حرفه‌ای و مالکیت معنوی
 • رویکرد معطوف به عمل و مسئله محور
 • تحقیق بین‌رشته‌ای
 • ارتباطات فرا حوزوی و دانشگاهی و اتصال به عرصه‌های اجتماعی
 • تأکید بر رویکردهای ایرانی-اسلامی
 • اصل عدم انتفاع

وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎي اندیشکده

 • ﺟﻤﻊ اندیشی
 • ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ مخاطبان و مدعوین
 • ﺑﻬﺮه‌ﮔﯿﺮي از اﯾﺪه‌ﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﮑﺎران بنیاد
 • اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ
 • درﮔﯿﺮ ﻧﺸﺪن در ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺮاﯾﯽ

 

 ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻤﻠﮑﺮدي اندیشکده 

۱- اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ آزاد و ﺑﯽ‌واﺳﻄﻪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ (از اﯾﺪه‌ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ‌ﺷﻮد)

۲- ﺑﻪ ﻫﯿﭻ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﮑﺮي اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮد (اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ)

۳- ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻈﺮات ارائﻪ و ﺟﻤﻊ‌آوري ﻣﯽ‌ﺷﻮد (ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺖ ﻧﻈﺮات و اﯾﺪه‌ﻫﺎﺳﺖ)

۴- ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻧﻈﺮات در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد (اﯾﺪه‌ﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ)

 

ﺳﺎﺧﺘﺎر اندیشکده

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮ و اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﻓﮑﺮي ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ حاکمیت، دولت و نهادها و سازمان‌های دولتی، شبه دولتی و خصوصی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻔﮑﺮي ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران بنیاد ﺑﺮاي ﺟﺎري ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺪه‌ﻫﺎي ﻧﻮ، اندیشکده در بنیاد قرآن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

لینک کوتاه : http://bonyadeghoran.com/?p=609
 • دیدگاه‌ها برای اندیشکده بنیاد قرآن بسته هستند

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰

دیدگاهها بسته است.

برچسب ها
آیت الله ابوترابی فرد، معالم القرآن، اندیشکده بنیاد قرآن، بنیاد قرآن آیت الله صافی گلپایگانی اجتماعی اقتصاد اقتصادی امام صادق ایران بنیاد قرآن بنیادقرآن، بنیاد قرآن، جناب دکتر نریمانی،بنیادشهید بنیادقرآن،مکتب حکمرانی قرآنی، جناب دکتر شاه شرقی، جناب دکترصالحی، جناب آقای دکترآخوندی بنیاد قران تهران توكلي بينا تولید تیراندازی جشن سلوک جشنواه حوزه علمیه خبر خودرو دبیر کل بنیاد قرآن درگذشت آیت الله صافی گلپایگانی رئیسی سبک زندگی دینی سلوک چهل ساله بنیاد قرآن سیاسی سید مهدی حسین زاده مدیر عامل بنیاد قرآن طرح بشارت حکیم فرهنگ فرهنگی مجلس مذهبی معالم القرآن،دعوتی،حکمرانی، مهد تربیت، کودک، نوجوان مهدیان مکارم شیرازی،آیت الله،بنیادقرآن نشریه شاهد کودک،بنیادقرآن،دکترنریمان،جناب آقای علامتی، شهدای مدافع حرم هفته نامه،تعالی،بنیادقرآن همایش ملی ورزش وزیر صنعت پویش جوان پویش جوان در پناه قرآن کتاب طرح مکتب شهید بهشتی